N a v i n o b r a n í v MODRE

September 2000 / Prečítané 2193 krát

Oslava vína a práce vinárov a vinohradníkov v našom regióne je ozaj pompézna. Nebolo to inak ani v Modre. Na tradičné oberačkové slávnosti prišlo veľa ľudí,bola pre nich bohatá ponuka burčiaku, vín, jedál, rôznych užitkových a spomien- kových predmetov. Pravdaže, nechýbala široká paleta kultúry a zábavy pre deti. Organizátori pripravili viaceré novinky, len aby návštevníci boli čo najspokojnejší.
Vinobranie to sú však aj oficiálne zále- žitosti, pri ktorých nechýbali predstavitelia nášho mesta a hostia z našich zahraničných partnerských miest, bolo to aj naše zastú- penie v alegorickom sprievode, pri kultúr- nych vystúpeniach a i.

MODREOhodnoťte článok: