POLICAJTI BUDÚ UČIŤ NA ŠKOLÁCH

September 2000 / Prečítané 2118 krát
Prvý septembrový týždeň sa konalo na Akadémii PZ v Bratislave posledné školenie policajtov, ktorí sú zapojení do projektu Správaj sa normálne. Ide o preventívny projekt spolupráce polície a základných škôl. Projekt sa rozpracoval na základe ponuky Holandského policajného inštitútu. Polícia v tomto projekte plní úlohu určitého životného sprievodcu 10-11 ročných detí, pomáha im vyhnúť sa rôznym rizikám, učí ich, ako sa nestať obeťou trestného činu alebo iného aj vlastného nepremysleného konania.
Už v tomto školskom roku sa tento projekt začne aj v okrese Pezinok. Vybraní policajti OR PZ v Pezinku budú učiť na základných školách v Pezinku a v Modre. Raz za mesiac sa stretnú so žiakmi piatych ročníkov a pohovoria si o niektorej z desiatich tém. Témy sú orientované na oboznámenie žiakov s činnosťou polície, pravidlami cestnej premávky, zásadami správania na verejnosti, v hromadnej doprave, narábania so zábavnou pyrotechnikou, ako aj s problematikou krádeží, vandalizmu, alkoholizmu, užívania drog, patologického hráčstva, násilia, diskriminácie a rasizmu.
Podporu pri realizácii projektu vyjadrili samotní policajti, ako aj inštitúcie, pedagógovia a ďalší. Do projektu sa zapojila aj Mestská polícia v Pezinku.

Ohodnoťte článok: