Vznikol Miestny zväz SDKÚ

September 2000 / Prečítané 1642 krát
V nedeľu 10. septembra sa v Dome kultúry v Pezinku zišli na svojej ustanovujúcej konferencii členovia SDKÚ z Pezinka a Modry. Za účasti riaditeľa Krajskej agentúry SDKÚ v Bratislave Ing. Michala Harvánka sa uskutočnili voľby predsedu Miestneho zväzu a delegátov na krajskú konferenciu SDKÚ, ktorá sa bude konať koncom októbra v Bratislave. Predsedom Miestneho zväzu SDKÚ v Pezinku sa na základe hlasovania zúčastnených členov stal Ing. Juraj Hupka.
V diskusii využili účastníci prítomnosť hosťa konferencie, krajského poverenca za SDKÚ Ing. Branislava Longauera, ktorému kládli okrem iného aj otázky súvisiace so zaradením Pezinského okresu v rámci bratislavského VÚC. Členovia Miestneho zväzu rázne odmietli vytláčanie prímestských oblastí Bratislavy z ich prirodzeného regiónu, pretože sú historicky, ekonomicky a administratívne úzko prepojené na hlavné mesto. Prítomní na záver vyslovili jednoznačnú podporu variantu zastrešenia okresov Pezinok, Malacky a Senec Bratislavským krajom.

Ohodnoťte článok: