MENEJ ŽIAKOV

September 2000 / Prečítané 1931 krát
  Štvrtého septembra sa začal nový školský rok. Päť pezinských základných škôl navštevuje 2797 žiakov, čo je o 93 menej ako v predchádzajúcom roku. Do prvého ročníka nastúpilo 168 detí. Pre zaujímavosť uvádzame celkové počty žiakov podľa škôl: ZŠ Bielenisko 554, ZŠ Fándlyho 704, ZŠ Holubyho 377, ZŠ Kupeckého 837, ZŠ Orešie 325 žiakov. Gymnázium navštevuje 382, SOU na ul. M.R. Štefánika 369, Obchodnú akadémiu 330 a SOU na Komenského ulici 430 študentov.

Ohodnoťte článok: