Prvý sa kúpal primátor

September 2000 / Prečítané 1759 krát
Účastníci slávnostného otvorenia krytej mestskej plavárne sľubovali primátorovi I. Pesslovi, že ho hodia do bazéna. Nakoniec prezieravo skočil do vody aj sám, bez ich prispenia.

   To preto, lebo práve on má najväčšiu zásluhu na tom, že naše mesto má novú plaváreň. Bol pri zrode myšlienky, ako získať od krajského úradu nevyužívanú školskú plaváreň, ktorá bola v havarijnom stave. Aj keď rekonštrukcia objektu stála mestskú pokladnicu tridsať miliónov, málokto pochybuje o tom, že by to neboli účelne vynaložené prostriedky.
Náročná rekonštrukcia sa uskutočnila v rekordne krátkom čase - za osem mesiacov. Dodávatelia na čele so Stavebno-obchodným združením Ing. Krajčovič-Cíferský a Unikostavom Pezinok, ale aj koordinační pracovníci zo strany investora, to mali o to ťažšie. Všetci však zvládli svoje úlohy dobre a tak na otvorení plavárne vládla všeobecná spokojnosť a radostná nálada.
V objekte plavárne sa nachádza aj espresso a rehabilitačné stredisko s odborným personálom, čo vytvára pre návštevníkov širšie možnosti na relaxáciu.
Mnohí pri pohľade na dokončené dielo si povzdychli: “Konečne aj Pezinok má plaváreň”. Ozaj je to vec vynikajúca, bude však dôležité, aby ju občania v dostatočnej miere aj využívali.


Ohodnoťte článok: