PRÍPPRAVA NA VYKUROVACIU SEZÓNU

September 2000 / Prečítané 2069 krát
Čo nevidieť je tu zima a v bytoch bude potrebné prikurovať. Na to, ako je na zimnú vykurovaciu sezónu pripravený najväčší dodávateľ tepla v našom meste, sme sa spýtali riaditeľa Podniku bytových služieb Severína Sandtnera:

   - Náš podnik prevádzkuje dve centrálne kotolne na sídliskách Sever a Juh, 14 výmenníkových staníc, štyri blokové kotolne na Muškáte, ktoré sú v správe vlastníkov bytov, dve na Záhradnej ulici, kotolňu MsÚ a Materskej školy v Grinave. V týchto zariadeniach zabezpečujeme kompletné kontroly a údržbu. Cez letné mesiace sme urobili všetko preto, aby vykurovanie bolo bez problémov. Nerobili sme však už väčšie opravy, lebo v budúcom roku sa chystá veľká rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Informoval už o tom aj Pezinčan, získali sme grant z programu PHARE vo výške 2 miliónov eúr.

   Podľa informácie, ktorú sme uverejnili v januári, mala už prvá etapa rekonštrukcie prebiehať, prečo sa to doteraz nestalo?
- My sme zabezpečili projektovú dokumentáciu a odovzdali ju v stanovenom termíne na Úrad vlády SR. Teraz sa do dokumentácie zapracúvajú pripomienky. Úrad vlády má zabezpečiť vyhlásenie medzinárodnej súťaže na generálneho dodávateľa stavby. Práce budú termínovo upravené tak, aby sme v budúcom roku po ukončení vykurovania dobehli tohtoročný sklz. Všetky práce chceme dokončiť v roku 2002.

Ohodnoťte článok: