Jazykové kurzy

August 2000 / Prečítané 2294 krát
Anglický a nemecký jazyk pre dospelých - organizuje Mgr. Viola Nováková na Fándlyho škole Pezinok, 2 hod. týždenne celý školský rok 2000-2001, poplatok za hodinu 25 Sk. Otvorenie kurzov: 12.9. 2000 o 18.00 hod. na Fándlyho škole v Pezinku. Informácie: Obrancov mieru 15, 902 01 Pezinok, č.tel. 0704/ 641 1311, 0905 662 504.

Ohodnoťte článok: