Pocta Kupeckému

August 2000 / Prečítané 1968 krát
  Pri príležitosti 260. výročia smrti pezinského rodáka, barokového maliara, portrétistu Jána Kupeckého sa 9. septembra 2000 uskutoční otvorenie výstavy a vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže v portrétovej tvorbe detí a mládeže POCTA KUPECKÉMU II.

Program:
14.00 hod. - Primátor mesta prijme zástupcov národných delegácií v budove MsÚ na Radničnom námestí;
14.30-15.00 hod. - historický sprievod (v dobových kostýmoch) z námestia k Rodnému domu J. Kupeckého;
15.00-16.00 hod. - vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže v troch kategóriach - do 10 rokov, od 10 do 15 rokov a od 15 do 18 rokov;
16.00-16.30 hod. - otvorenie 1.časti výstavy portrétovej tvorby detí a mládeže z krajín, kde J. Kupecký žil a tvoril (Maďarsko, Rakúsko, Česko, Slovensko) v Rodnom dome J. Kupeckého;
16.30-17.00 hod. - otvorenie 2.časti výstavy v Dome kultúry (práce žiakov ZUŠ v Pezinku a SOU na ulici M.R. Štefánika v Pezinku).