Poďakovania

August 2000 / Prečítané 1842 krát

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, učiteľom a známym, ktorí sa prišli dňa 14. augusta 2000 rozlúčiť s naším drahým zosnulým PAVLOM MAKOŠOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Manželka Mária
a deti Dušan a Mária

   Dňa 22. júla 2000 mi zomrela matka Mária Krajčovičová. Touto cestou by som chcela poďakovať opatrovateľkám z Charity Modra, ktoré mi pomohli pri opatere ťažko chorej matky. Vďaka patrí vedúcej charity p. Bilkovej a opatrovateľkám p. Gašparovičovej, p. Bedečovej a p. Fischerovej.

Dcéra s rodinou


   Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 28. júna 2000 rozlúčiť s naším drahým zosnulým ALFRÉDOM ŠMATLÁNKOM. Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Manželka Matilda a deti


Ohodnoťte článok: