Spomienky

August 2000 / Prečítané 1827 krát

   Dňa 7.9. 2000 uplynie 14 rokov od úmrtia našej drahej

ANIČKY ŠVECOVEJ

       rod.Šefčíkovej
S láskou spomínajú manžel Jaroslav, dcéra Olinka s manželom, syn Jarko s manželkou, vnúčatá - Dušanko, Davidko, Saška, Lenka a svokra Švecová z Limbachu.

   Dňa 7.9.2000 uplynie 20 rokov od úmrtia otca a starého otca

KAROLA ŠEFČÍKA

bývalého zanieteného futbalistu a trénera.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Dcéra Helena a vnuk Karol

   Dňa 6.8.2000 uplynulo 5 rokov od úmrtia manžela, otca a starého otca

PAVLA ČAJKOVIČA

   Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. Manželka a
synovia s rodinami

   Dňa 15. augusta uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

MILAN HANČÍK


z Pezinka - Cajle.   S láskou spomínajú manželka Jolana a synovia s rodinami


Ohodnoťte článok: