Kapucíni v Pezinku

August 2000 / Prečítané 3724 krát
Arcibiskup Juraj Selepčéni povolal z Viedne kňazov kapucínske-ho rádu ako misionárov. Do Pezinka boli slávnostne uvedení 10. júna 1674. Nasťahovali sa do fary na Farskej ulici a do správy dostali vtedajší farský kostol Panny Márie.
Venovali sa obnove duchovného života v Pezinku i na okolí. Získali si uznanie u vtedajších vládcov za svoju charitatívnu činnosť (opatrovanie postihnutých morom v roku 1711).
Za podpory Pálfiovcov, Koháriovcov, cisára Karola VI. a biskupa Kürtešiho si kapucíni vybudovali nový, vlastný kostol aj kláštor, kam sa 6. januára 1726 presťahovali. V tejto činnosti blahodarne pôsobili v Pezinku a na okolí až do roku 1950.
V tom čase bol predstaveným kapucínskeho kláštora vdp. Páter Alojz. Podporoval náboženské a kultúrne aktivity laikov. Divadelná činnosť umožnila mnohým ochotníkom stať sa profesionálnymi hercami, ako boli: Jozef Hanúsek, Hilda Augustovičová, Rudolf Kraus.
Po duchovnej stránke to bol tretí rád svätého Františka. Veľkú pozornosť venoval kňazskému dorastu, noviciátu, ktorý aj napriek mnohým prekážkam priniesol ovocie: väčšina z novicov sa stali v rokoch 1968-69 kňazmi kapucínmi. Páter Alojz a jeho spolubratia si mnoho vytrpeli po barbarskom zásahu komunistov, z 13. na 14. apríla 1950, keď boli brutálne odvlečení do koncentračných táborov.
V júli 1960 boli odsúdení na tresty od troch do dvanástich rokov väzenia pre ťažkých zločincov vo Valdiciach. Tomu predchádzali kruté, vyčerpávajúce výsluchy. Po prepustení z väzenia boli stále sledovaní a vyšetrovaní. Až po roku 1968 nastalo uvoľnenie, keď už mohli pôsobiť v pastorácii. Páter Alojz Horváth pôsobil v Moste pri Bratislave a 13 rokov na pútnickom mieste v Marianke pri Bratislave. Po veľkých útrapách žije na odpočinku v Charitnom dome v Pezinku, kde sa oňho starajú rehoľné sestry. V tomto pokojnom prostredí sa dožíva 83 rokov života a 60 rokov kňazstva. K tomuto krásnemu jubileu mu 29. júna 2000 zaželali jeho spolubratia, sestričky i veriaci mnoho zdravia a spokojnosti do ďalšieho života. Bola to mimoriadne krásna slávnosť. Pre pátra Alojza bolo veľkým potešením, keď sa o niekoľko dní zúčastnil na svätej omši novokňaza - kapucína, dp. Róberta Žilku, ktorý udelil novokňazské požehnanie svojim spolubratom, sestričkám aj veriacim.
Ku všetkým sa pripája kapucín - kňaz, bývalý novic z roku 1950 páter Matúš Vanček a člen III. rádu sv. Františka a autor článku Vladimír Milko.

Ohodnoťte článok: