PLAVÁREŇ

August 2000 / Prečítané 3528 krát

   Osem mesiacov trvala rozsiahla rekonštrukcia mestskej plavárne na Komenského ulici. Následne potom čo mesto získalo od Krajského úradu do svojho majetku nefunkčnú školskú plaváreň, začalo realizovať jednu z najväčších investičných akcií z mestského rozpočtu (29 mil. Sk).
V pôvodnom objekte zostali len obvodové múry, ostatné stavebné úpravy a technologické vybavenie bolo súčasťou rekonštrukcie. Aj keď sa stavbári stretli s nepredvídaným sťažením prác, ktoré spôsobila likvidácia nadmerného množstva betónu, plánovaný termín ukončenia výstavby bol dodržaný.
V našom meste vyrástol veľmi dôležitý a pekný rekreačno-rehabilitačný stánok, ktorý skvalitňuje a rozširuje služby občanom.

Zariadenie plavárne

Veľký bazén: 10x25 m, hĺbka 1 - 1,60 m
Malý bazén: 6x4 m, hĺbka 40 cm
Rehabilitačné stredisko: elektroliečba, vodoliečba, masáže, sauny (suché), vane s podvodnými a perličkovými masážami, fitnescentrum
Espresso s barom a terasou: kapacita cca 35 stoličiek
Cez leto možnosť využívať vonkajšiu zatrávnenú plochu na odpočinok.
Plaváreň je vybavená účinnou vzduchotechnikou a klimatizáciou.

Pár slov o prevádzke
 • S akým prevádzkovým časom rátate?
  - Rátame s celoročnou prevádzkou. Plaváreň bude otvorená denne od 8.00 do 22.00 hodiny. V prípade záujmu zo strany užívateľov môžeme príležitostne prijímať objednávky i na skoršie sprevádzkovanie plavárne. Ostatné služby poskytované v objekte sú záležitosťou nájomníkov.
 • Aká je kapacita plavárne?
  - Keď vychádzame z existujúcich hygienických predpisov, môže sa vo veľkom bazéne naraz kúpať maximálne 120 ľudí.
 • Koľko pracovníkov bude zamestnaných v plavárni?
  - Podnik bytových služieb bude mať 9 zamestnancov - vedúci plavárne, prevádzkar, obsluhovači technologických zariadení, plavčíci, upratovačky. Prevádzku espressa a rehabilitačného strediska si personálne zabezpečujú nájomníci.
 • Aká bude cena vstupenky?
  - Výška vstupného nebola ešte definitívne stanovená. Bude však prijateľná.
  Informácie nám poskytol Severín Sandtner, riaditeľ
  Podniku bytových služieb, spol. s r.o.

Údaje o stavbe v kocke

Investičné náklady: 29 mil. Sk (vrátane projektov a inžinierskej činnosti)
Termín začatia výstavby: 10/1999
Termín ukončenia výstavby: 06/2000
Odovzdanie do prevádzky: 09/2000
Investor: Mesto Pezinok - MsÚ
Koordinátor stavby a budúci správca plavárne: Podnik bytových služieb, spol. s r.o. Pezinok
Projektant: KONŠTRUKT, Ing. V. Kabát, Bratislava
Hlavný dodávateľ stavebných prác:
   Stavebno-obch. združenie Ing. Krajčovič - Cíferský, Modra
   Unikostav, spol. s r.o. Pezinok
Subdodávatelia:
Marcoop s.r.o. Pezinok - bazénová technika
Klimatech s.r.o. Piešťany - vzduchotechnika
Čukan - elektro, Pezinok - elektromontáž. práce
HEL - instal združenie, Šenkvice - zdravotechnika a sanita
INSTAMIK, Pezinok - ústredné kúrenie
ELEKTRO-PLAST, Trnava - plastové výrobky
PROF-SYSTÉM s.r.o. Bratislava - podhľady
VACHO, Modra - interiérový nábytok
CHOVAN, Bratislava - informačný systém
IZOSTAVEKO s.r.o. Pezinok - strešné izolácie
Autor umeleckého diela na stene bazéna: Ing. arch. Vraniak.