List čitateľky

Jozefína Trginová, redakcia / August 2000 / Prečítané 1646 krát
Aj keď už dlhé roky nebývam v Pezinku, vždy sa tam rada vraciam. Keď mám možnosť, vždy si so záujmom prečítam Vaše noviny - od prvej do poslednej strany. Teším sa zo všetkých úspechov, ktoré Pezinok dosiahol. Mám úprimnú radosť, keď čítam alebo počúvam pochvaly, ako sa Vaše (ale aj moje) mesto mení k lepšiemu.
Ale dôvod, prečo som sa Vám rozhodla napísať je to, že v júlovom čísle, v článku Padli v I. svetovej vojne, spomínate mená padlých, ktorí sú uvedení na pomníkoch v Pezinku. A tam som zistila, že zoznam nie je úplný. Na pomníku na bývalom evanjelickom cintoríne je aj meno môjho strýka PAVLA KRISTIÁNA, avšak v zozname chýba. Možno je to malá chybička, ale aj on by si tiež zaslúžil, aby bol spomenutý.


Odpoveď redakcie:
    Overili sme si priamo na mieste, skutočne v zozname padlých na pomníku sa meno Pavla Kristiána nachádza. Za túto chybu, ktorú urobil autor článku, sa p. J. Trginovej ospravedlňujeme.
Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, ktorí majú akékoľvek informácie, materiály a fotodokumentáciu z tohto obdobia, aby nám ich poskytli na nahliadnutie s cieľom komplexného spracovania tejto témy, keďže doteraz to nikto ešte neurobil.


Ohodnoťte článok: