Z DOPRAVNÉHO IHRISKA TRHOVISKO

August 2000 / Prečítané 2131 krát
LIST ČITATEĽA

   Dočítal som sa v Pezinčanovi, že v priestore dopravného ihriska na Kupeckého ulici bude trhovisko. Nikde som sa však nedočítal, čo bude s ihriskom, so zeleňou, so stromami. Bude sa po kúskoch prenajímať, predávať, až zanikne? Myslím si, že občania by s tým nesúhlasili, veď je to pre deti najbezpečnejšie miesto na výučbu pravidiel cestnej premávky. Nebola by to škoda, keby aj o tento bezpečný ostrovček prišli? Taktiež neviem prečo detské dopravné ihrisko tak pustne. Pripadá mi to tak, akoby sa majitelia oň nestarali, ani doň za pomoci mesta neinvestovali. Nech mi nikto nehovorí, že by sem školy nemali záujem chodiť. Neviem čo za tým je, ale myslím si, že mesto by mohlo darovať vyučovacie hodiny deťom na ihrisku zadarmo. Myslím si, že peniaze by sa na to určite našli. Je pravda, že dopravné ihrisko je v súkromných rukách? Bolo vypísané na to výberové konanie? Kde by som si mohol pozrieť podmienky a zmluvu o predaji?


ODPOVEĎ

   Majiteľom bývalého detského dopravného ihriska (DDI), vrátane budovy s.č. 791 na Kupeckého ulici, je súkromná firma Bohuslav Bula - autoservis a predaj. O stanovisko sme preto požiadali B. Bulu:
- Majiteľom budovy a detského dopravného ihriska som sa stal na základe verejno-obchodnej súťaže, ktorú vypísali Dopravno-inžinierske služby, š.p. Bratislava v likvidácii. Súhlas na predaj formou verejnej súťaže dalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR dňa 5.5.1994. O víťazovi súťaže rozhodla príslušná komisia dňa 2.9.1994. Zmluvne dohodnutú sumu som predajcovi uhradil v stanovenej lehote. Doklady o nadobudnutí majetku môžem predložiť na nahliadnutie.
Pokiaľ ide o záujem škôl o využívanie DDI na dopravnú výučbu, k tomu môžem povedať iba to, že cez vtedajšieho zástupcu primátora MsÚ v Pezinku PaedDr. R. Bílika sme školám ponúkali využívanie ihriska za podmienok, že si zabezpečia na svoje náklady inštruktora. Ešte sme dali opraviť svetelné semafóry a bicykle, čo nás stálo 80 tisíc korún. Záujem o využívanie ihriska však nebol. Objekt niekoľko rokov zíval prázdnotou, preto sme uvítali ponuku firmy Petmas, správcu mestského trhoviska, že chce priestory prenajať na zriadenie trhoviska. Toto sa aj udialo. O využitie uvedeného priestoru sa teda bude starať už firma Petmas.
Môžem ubezpečiť, že stromy v areáli DDI sa nebudú bezdôvodne likvidovať. Občania si mohli všimnúť, že keď sme vyrúbali dva choré stromy, vysadili sme päť nových.
Technické prostriedky, ktoré slúžili na dopravnú výučbu detí, sme dali Centru voľného času a iným zariadeniam v meste. A priestor DDI nakoniec slúži občanom, aj keď sa zmenil účel jeho využitia.