Verejnoprospešné práce

August 2000 / Prečítané 2305 krát
Od prvého augusta začala platiť novela zákona o zamestnanosti, ktorá umožňuje vytvárať pre dlhodobo nezamestnaných možnosti verejnoprospešnej práce pomocou účelovej dotácie.
Okresný úrad práce z pridelených financií môže zamestnávateľom (obciam, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam, štátom uznaným cirkvám, nadáciam, Červenému krížu a pod.), ktorí možnosti v rámci verejnoprospešných prác vytvoria, uhradiť mzdové a poistné náklady. Tieto peniaze sa nemôžu použiť na samotné vytvorenie, prípadne technické zabezpečenie pracovného miesta. Maximálna výška mzdy, ktorú môžu ľudia zamestnaní na VPP dostať je 4537 Sk.
Bližšie informácie o vytváraní verejnoprospešných prác poskytne Okresný úrad práce, Moyzesova 2, Pezinok.

Ohodnoťte článok: