V pezinskom drevokombináte hromadné prepúšťanie

August 2000 / Prečítané 1973 krát
  K 31.12.2000, po uplynutí trojmesačnej výpovednej lehoty, ukončí pracovný pomer v Malokarpatskej drevárskej fabrike a.s. Pezinok, ďalších 166 pracovníkov, z toho 12 administratívnych, 14 odborných majstrov, 132 robotníkov a 8 pomocných robotníkov. Tým sa úplne zastaví výroba v jednej z najväčších pezinských firiem.
Krajský súd Bratislava svojím uznesením z 21.6. 1999 uvalil na majetok dlžníka MDF konkurz. Správca konkurznej podstaty úpadcu mal ešte zámer oživiť výrobu, čo sa nepodarilo.
V najbližšom období môžeme teda očakávať odpredaj fabriky novému vlastníkovi.

Ohodnoťte článok: