Navštívili nás

August 2000 / Prečítané 2008 krát
  • 19.7. prijal primátor Ivan Pessel pezinských vinárov a prerokoval s nimi riešenie ich problémov;
  • 24.7. prijal primátor členov organizačného výboru divadelného festivalu Cibulák 2000;
  • 24.7. prijal primátor zástupcov občianskej iniciatívy Človek v meste, ktorí mu odovzdali petičné hárky s podpismi občanov proti výstavbe benzínového čerpadla;
  • 25.7. prijal primátor Ing. arch. Haviara ohľadom Centrálnej mestskej zóny;
  • 1.8. prijal primátor riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Pezinok pplk. Ľ.. Mihála a prednostu OÚ Pezinok PaedDr. Reného Bílika;
  • 1.8. prijal primátor zástupcov Klubu dôchodcov z mestskej časti Grinava;
  • 7.8. prijal primátor zástupcov futbalového klubu PŠC Pezinok.