Výročie SNP

plk. v.v. Ing. Ľudovít Šušol / August 2000 / Prečítané 2942 krát

   Päťdesiatešieste výročie Slovenského národného povstania si pripomíname bezprostredne pred blížiacim sa tretím tisícročím. Vraciame sa k nemu s vedomím a úctou. Povstaním sme účinne vstúpili na svetovú scénu boja pokrokových síl proti hitlerovskému fašizmu.
Slovenské národné povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín, medzníkom, ku ktorému sa už vyše polstoročia vracia naša spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a spolupatričnosti k rodine európskych štátov.
S úctou a vďakou si spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.
Na protifašistickom odboji doma i v zahraničí sa zúčastnili aj desiatky Pezinčanov. Mnohí obetovali i svoje životy. Mená tých, čo v protifašistickom odboji položili životy, hlása tabuľa na pomníku v mestskom parku.
Navštívme pamätné miesta pripomínajúce SNP a aspoň skromnou kytičkou vzdajme hold našim predchodcom, ktorí v boji za slobodu položili svoje životy.

PROGRAM CELOMESTSKÝCH OSLÁV
Oslavy sa uskutočnia v stredu 30.8.2000 o 15.00 hod. pri pomní-ku na Mladoboleslavskej ulici.
1. Hymna
2. Báseň
3. Otvorenie a privítanie účastníkov osláv (zást. primátora)
4. Slávnostný príhovor primátora
5. Príhovor zástupcu MO SZPB
6. Položenie vencov a kytíc k pomníku.


Ohodnoťte článok: