Nenakrúcalo sa na mestskom kúpalisku

August 2000 / Prečítané 2625 krát
V denníku Nový čas vyšiel 3.8. 2000 článok pod názvom Nakrúcal detské pornofilmy, zrejme prevzatý z agentúry TASR. V článku sa uvádza, že na pezinskom kúpalisku sa uskutočnilo v apríli tohto roku nakrúcanie pornografických videofilmov.
Mesto Pezinok má vážne výhrady voči skresľujúcej informácii, dotýkajucej sa dobrého mena Mesta Pezinok z týchto dôvodov:
- V Pezinku je len jedno kúpalisko (ako kúpalisko označené, verejnosti známe a prístupné) na sídlisku Sever, ktoré je vo vlastníctve Mesta Pezinok. Po konzultácii so správcom kúpaliska sa potvrdilo, že v apríli mestské kúpalisko nebolo v prevádzke, pritom jeho areál je oplotený, uzamknutý a strážený psom. Pohyb cudzích osôb, tobôž nejaké nakrúcanie na tomto kúpalisku sa jednoznačne vylučuje.
   Správca nepripúšťa možnosť nakrúcania pornografických videofilmov na pezinskom kúpalisku ani v inom čase, než v apríli. Tvrdenie, že nakrúcanie pornofilmov sa uskutočnilo na pezinskom kúpalisku je teda nepravdivé a v uvedenej správe malo byť označené miesto nakrúcania presnejšie.
Mesto Pezinok požiadalo šéfredaktorku spomínaného denníka, aby urobili v tomto zmysle opravu.