Pocta Kupeckému

August 2000 / Prečítané 1627 krát

   Mesto Pezinok už po druhýkrát pripravuje dôstojnú spomienku slávneho rodáka - významného barokového maliara Jána Kupeckého.
Dňa 9. septembra sa uskutoční Pocta Kupeckému II. venovaná 260. výročiu jeho úmrtia. Autorom projektu je zástupca primátora Mgr. Oliver Solga, historik umenia.

Spýtali sme sa ho na podrobnosti tohto projektu:

- Projekt Pocta Kupeckému sa začal už v roku 1997 - pri príleležitosti 330. výročia narodenia Jána Kupeckého. Spočíva v preprezentácii portrétnej tvorby mladých ľudí z Pezinka miest v štátoch, kde Kupecký žil a tvoril. V tomto roku je to okrem Slovenska ešte Maďarsko, Rakúsko a Česká republika. Výstava portrétov je zároveň aj príležitosťou na stretnutie mladých ľudí a predstaviteľov jednotlivých miest nielen v prostredí Rodného domu Jána Kupeckého, ale aj celého nášho mesta.
Vďaka kontaktom s Národnou galériou v Prahe vydáme aj pohľadnicu s autoportrétom (asi po prvýkrát na Slovensku) a zorganizujeme niekoľko sprievodných podujatí, o ktorých sa dočítate na strane 7.

Pán viceprimátor, váš záujem o Kupeckého je dlhoroč-ný a intenzívny. Je to záujem len profesionálny?
- Určite je to aj moja srdcová záležitosť, som totiž presvedčený, že Ján Kupecký si náš záujem zaslúži nielen preto, že je pezinským rodákom, ale i preto, že je jediným umelcom bývalého Československa, ktorý je v takej miere zastúpený vo významných svetových galériach. Máme napríklad možnosť vidieť jedno jeho dielo v SNG v Bratislave, Národná galéria v Prahe vystavuje 10 jeho originálov, z toho aj vzácne autoportréty. My, Pezinčania nezabúdame ani na to, že Kupecký stál i na začiatku našej družby s Mladou Boleslavou, ktorej mladí výtvarníci sa zúčastnia aj na výstave v Pezinku.
Je mi však trochu smutno, že na Slovensku je okolo Kupeckého ticho a ani toto 260. výročie smrti si nikto z kompetentných nepripomenul. Robíme to preto aspoň my v Pezinku touto výstavou, vydaním reprezentačnej pohľadnice a tou najdôležitejšou skutočnosťou je možno úsilie primátora mesta, aby sme Rodný dom Jána Kupeckého získali od štátu do vlastníctva mesta, potom by sme v ňom vytvorili naozaj dôstojný priestor na pripomenutie života a diela nášho slávneho rodáka.


Ohodnoťte článok: