PRENÁJOM

Júl 2000 / Prečítané 1763 krát
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Pezinku prenajme nebytový priestor na ulici M.R. Štefánika č. 17, prístupný priamo z ulice, o celkovej výmere 60 m2, na ľavej strane. Priestor pozostáva z troch miestností, vrátane soc. zariadenia. Ponuky zasielajte na adresu: Evanj. cirkevný zbor, Potočná 2, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, v ktorej uvediete svoju ponuku na výšku nájomného a podnikateľskú aktivitu, do 15.9.2000. Obálku označte heslom: "Nájom M". Priestory budú voľné od 1.12.2000. Informácie možno získať na tel.: 641 2193, 641 22 33 alebo 0905 332 675.

Ohodnoťte článok: