Zákaz vstupu do vinohradov, Mestské zastupiteľstvo schválilo záväzné nariadenie

Júl 2000 / Prečítané 2093 krát
Nejeden majiteľ vinohradu už zažil sklamanie z toho, že ho niekto predbehol pri oberaní hrozna v jeho vinici. Po celý rok je tu veľa práce, náklady na obrábanie, postreky, a potom vám niekto drzo hrozno oberie. Bol tu teda celkom prirodzený tlak vinohradníkov, aby im mesto pri riešení tohto problému pomohlo. Aj preto sa do programu posledného Mestského zastupiteľstva v Pezinku dostala otázka ochrany úrody hrozna vo vinohradoch v čase jeho dozrievania a zberu. Poslanci na záver schválili všeobecne záväzné nariadenie, z ktorého vyberáme:
- VZN stanovuje zákaz vstupu do vinohradov osobám, ktoré nie sú ich vlastníkmi, správcami alebo nájomcami, resp. obhospodarovateľmi alebo ich pracovníkmi, ako i vjazdu motorových vozidiel v časovom období určenom vyhláškou primátora mesta Pezinok;
  • zákaz vstupu do vinohradov sa vyhlasuje na obdobie dozrievania hrozna a zberu úrody verejnou vyhláškou;
  • vyhlásený zákaz vstupu do vinohradov je záväzný pre všetky fyzické a právnicke osoby, okrem už uvedených;
  • odvolanie zákazu vstupu do vinohradov sa uskutoční rovnakým spôsobom, akým bol tento zákaz vyhlásený;
  • sankcie za nedodržanie povinností ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením upravujú osobitné predpisy (napr. § 46, § 48 zák. č. 372/1990 o priestupkoch v znení jeho noviel (§ 13a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho noviel).

   Nariadenie skomplikuje, najmä turistom, pohyb po chodníkoch a cestičkách vedúcich cez vinohrady, ale mali by sme chápať opatrenia nasmerované proti rozkrádačom úrody.


Ohodnoťte článok: