Navštívili sme

Júl 2000 / Prečítané 1680 krát
  • 22.-25.6. delegácia mesta vedená primátorom I. Pesselom sa zúčastnila na oslávách 400. výročia udelenia kráľovských výsad partnerskému mestu Mladá Boleslav; nerskému mestu Mladá Boleslav;
  • 23.6. sa zúčastnil zástupca primátora na oficiálnom otvorení 13. medzinárodného festivalu Cibulák;
  • 27.6. sa zúčastnil primátor na zasadnutí Združenia miest, obcí a mestských častí Malokarpatského regiónu vo Vinosadoch;
  • 28.6. v rámci relácie miestnej televízie Hodinovka prezentoval primátor plnenie volebného programu samosprávy Pezinka za uplynulých jeden a pol roka tohto volebného obdobia;
  • 30.6. sa zúčastnil primátor spolu s ďalšími predstaviteľmi samospráv na veľkom karnevale v Senci;
  • 4.7. sa zúčastnili primátor so svojim zástupcom na výberovom konaní dodávateľa terestriálneho televízneho vysielania;
  • 6.7. sa zúčastnili primátor so svojim zástupcom na rozlúčke s dekanom Karolom Chválom, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti jeho odchodu na nové pôsobisko;
  • 7.7. sa zúčastnil primátor v Bratislave na zasadnutí Únie miest.