Spomienka

Jún 2000 / Prečítané 1707 krát

Dňa 7.7. uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej Zuzany Gašparovičovej (rod. Černekovej).
S láskou spomínajú rodičia, deti a ostatná rodina.
"Očiam si odišla, v srdciach žiješ"

Dňa 4. júna 2000 uplynuli dva roky, čo nás náhle opustil manžel, otec a starý otec FRANTIŠEK STOJKOVIČ.
Venujte mu tichú spomienku.
Manželka a deti

 

   Dňa 13. júla 2000 uplynie rok, čo sme sa navždy rozlúčili s našim drahým
   MARTINOM HLAVÁČÍKOM.
S láskou spomínajú manželka, synovia, matka, súrodenci a ostatná rodina.
Za tichú spomienku ďakuje me.


Ohodnoťte článok: