POĎAKOVANIE

Jún 2000 / Prečítané 1461 krát

  Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 7. júna 2000 rozlúčiť s našim drahým zosnulým
JÁNOM ROMANOM.
Ďakujeme tiež za kve- tinové dary a prejavy sústrasti.

Manželka Marta
a synovia

   Ďakujeme všetkým blízkym, priateľom a známym, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú zosnulú mamičku, dcéru, sestru a švagrinú ANITKU KLAMOVÚ, ktorej životnú púť nedobrovoľne pretrhla nezmyselná životná tragédia.
Osobitne ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Touto cestou by sme chceli poďakovať za neoceniteľnú pomoc a slová útechy MUDr. Krištufkovi, zdrav. sestre p. Hupkovej, PhDr. Galanovej, rímsko-katolíckemu dekanovi K.Chválovi, učiteľkám a žiakom ZŠ, p. Gottschalovi z tlačiarne Gomini, p. Lackovej z pohrebnej služby a ďalším, ktorí pomohli zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: