Radónové nebezpečenstvo

Jún 2000 / Prečítané 1949 krát
   Podľa informácie uverejnenej v Pravde mesto Pezinok, ako to vyplynulo z výskumov, má najvyššie radónové riziko na Slovensku z miest nad 10 tisíc obyvateľov. Až 38,5 percent územia je vysokorizikového. Druhým mestom s podobnou diagnózou je Žilina (14,3 percent).
Radón je rádioaktívny plyn bez farby, chuti a zápachu. Vo vysokých koncentráciach sa nachádza najmä v pôdach kontaminovaných priemyselným odpadom pri ťažbe uránu alebo fosforečnanov. V otvorenej krajine sa vo vzduchu zrieďuje na zanedbateľne nízku koncentráciu. V uzavretých priestoroch sa však radón môže hromadiť. Dôsledkom vystavenia zvýšenej koncentrácie radónu je zvýšené riziko vzniku rakoviny pľúc. Podľa vedúceho Národného onkologického registra SR Ivana Pleška počas svojej praxe sa nestretol s ochorením na rakovinu pľúc, ktorého priamou príčinou by bola zvýšená koncentrácia radónu.
Geológ J. Daniel uviedol, že pri strednom radónovom riziku sa odporúča pri stavbách na takomto území urobiť ochranné opatrenia v podobe zvýšených izolácií podložia. Pri vysokom riziku sa odporúča na takomto podloží nestavať, prípadne izolovať ho izolačnou platňou. Najjednoduchšou ochranou proti radónu v už postavených budovách je časté vetranie. K problému sa vrátime v budúcom čísle.

Ohodnoťte článok: