SPOLUPRÁCA OBVODNÉHO ODDELENIA PZ a Mestskej polície Pezinok

Jún 2000 / Prečítané 1892 krát
Spolupráca medzi Obvodným oddelením PZ Pezinok a Mestskou políciou v Pezinku sa uskutočňuje na základe dohody medzi mestom Pezinok a Okresným riaditeľstvom PZ v Pezinku, ktorú uzatvorili 11.6. 1999 riaditeľ OR PZ v Pezinku a primátor mesta Pezinok.
Spolupráca spočíva predovšetkým:
! v spoločnom prijímaní opatrení smerujúcich k predchádzaniu a znižovaniu kriminality a najmä uličnej kriminality, k znižovaniu počtu priestupkov na základe vyhodnotenia vývoja bezpečnostnej situácie v meste Pezinok;
! vo vzájomnej výmene poznatkov a v súčinnosti hliadok OO PZ Pezinok a MsP Pezinok vo výkone služby v meste Pezinok.
Túto spoluprácu možno hodnotiť veľmi pozitívne najmä čo sa týka služobných zákrokov hliadok OO PZ Pezinok v meste v spolupráci s hliadkami MsP Pezinok, v pátraní po hľadaných osobách a veciach. Celkovo možno konštatovať, že spolupráca OO PZ Pezinok a MsP Pezinok je na veľmi dobrej úrovni, čím obidve strany vo veľkej miere prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany majetku a zdravia každého občana mesta Pezinok.

Ohodnoťte článok: