Mladá Boleslav jubilantka

Jún 2000 / Prečítané 1519 krát
  Pezinok udržiava s Mladou Boleslavou už vyše 50-ročné intenzívne priateľské vzťahy. Preto niet divu, že mladoboleslavský starosta Jaroslav Polívka pozval zástupcov nášho mesta spolu s ďalšími partnerskými mestami Vantou z Fínska, Diesburgom z Nemecka a King´s Lynn z Anglicka - na oslavy 400-výročia povýšenia Mladej Boleslavy na kráľovské mesto.
Program 4-člennej delegácie z Pezinka vedenej primátorom I. Pesselom bol počas 4-dňové-ho pobytu (22.-25.6.) nabitý rôznymi oficiálnymi i neformálnymi besedami, exkurziami v mladoboleslavských kultúrnych, športových a mládežníc-kych zariadeniach. Naši zástupcovia boli svedkami viacerých mimoriadnych udalostí (otvorenia stálej expozície histórie a archeológie Mladej Boleslavy v paláci Templ, slávnostného koncertu z tvorby Petra Erbena, stredovekého jarmoku a spoločného koncertu chrámových zborov z oboch partnerských miest Boleslavu a Ad Una Corda). Pezinok sa v Mladej Boleslave predstavil i v priateľskom zápase, ktorý tu zohrali naši basketbalisti s pražskou Spartou a tiež vlastným stánkom na jarmoku, kde sa predávali značkové vína firmy Pavelka a Sobolič. E.L.

Ohodnoťte článok: