Telegraficky

Jún 2000 / Prečítané 2126 krát
  • Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku a Rada rodičov usporiadali koncom mája a začiatkom júna v Kultúrnom centre dva verejné koncerty absolventov školskom roku 1999/ 2000. V programe sa predstavili hudobný, literárno-dramatický a výtvarný odbor.

  • V Dome kultúry Ružinov usporiadalo Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku krajskú prehliadku v prednese poézie a prózy I.-III. kategórie. Najúspešnejšou súťažiacou z nášho okresu bola Lenka Svítková zo ZŠ Na bielenisku v Pezinku, ktorá za prednes básne M. Rúfusa Modlitbičky získala čestné uznanie.

  • V Malokarpatskom múzeu v Pezinku sa konala 9. júna 2000 vernisáž výstavy obrazov, kresieb a grafiky Júlie Piačkovej pod názvom Svet ticha. Výstavu si možno pozrieť do 5. júla.

  • Slovenský rozhlas v spolupráci s Českým rozhlasom odvysielal v priamom prenose na staniciach DEVÍN a VLTAVA koncert sláčikového kvarteta APOLLON QUARTET z Prahy. Koncert sa uskutočnil 22. júna v Historickej sále pezinského Zámku v rámci dlhotrvajúce-ho cyklu Zámockých koncertov.


Ohodnoťte článok: