Prichádza rad na RADNICU

Jún 2000 / Prečítané 2038 krát
  Stará radnica je jedným z najvýznamnejších objektov v centre mesta. Má svoju históriu, siahajúcu do 17. storočia. Bohužiaľ, dmes sa nachádza v neutešenom stave.

   V 50-tych rokoch ju poznačila veľmi nekvalitná rekonštrukcia, porušili sa pri nej niektoré historicky zaujímavé prvky. V roku 1990 mesto spolu s orgánmi pamiatko-vej starostlivosti začali vypracúvať zámer obnovy objektu. Trvalo to dva  roky. Nakoniec to vyús-

Súčasný čelný pohľad na starú radnicu

tilo do požiadavky vypracovať projektovú doku- mentáciu. V rámci úvodného projektu, ktorý vyhotovil Stavoprojekt Piešťany, sa vyjasnili požiadavky pamiatkárov. Neskôr bol vyhotovený vykonávací projekt.
Ako nám povedal primátor I. Pessel, prvoradým záujmom mesta je, aby sa stará radnica čo najskôr zrekonštruovala a stala sa ozajstnou dominantou centrálnej mestskej zóny. Nikdy sa nerátalo s tým, že by sa objekt využíval len na potreby mestskej samosprávy. Naopak, vytvára sa tu priestor širšieho využitia. Na dobových fotografiách z 20-tych rokov sú zachytené v dolnej časti budovy malé obchodíky a prevádzky služieb. Tak to navrhuje aj projekt obnovy. Na poschodí má mesto záujem zriadiť re
prezentačnú sobášnu a obradnú miestnosť a zasadačku pre mestskú radu. Ostatné priestory mesto ponúkne na komerčné účely.
Pôvodne sa uvažovalo aj o využití podkrovia. Takáto prestavba by už však bola nákladná a v súčasnosti ťažko realizovateľná. Preto sa od tohto zámeru zatiaľ upustilo, s tým že sa vymení len strešná krytina.    Predstaviteľom mesta a poslancom MsZ nie je terajší stav starej radnice ľahostajný. Všetci si uve domujú, že s touto budovou treba už čosi robiť. "Nemôžeme už dlhšie

čakať," vraví primátor. "Riešenie problému sa odsúvalo pre nedostatok peňazí a náklady na opravu sa z roka na rok zvyšujú. Aj preto som prišiel na mestské zastupiteľstvo s návrhom, aby sme problém peňazí riešili vydaním mestských obligácií prostredníctvom niektorého peňažného ústavu."
Mesto má s týmto spôsobom financovania už skúsenosť, aj preto poslanci nakoniec návrh primátora schválili. Ráta sa tiež s tým, že podnikatelia, ktorí sa budú uchádzať o prenájom rekonštruovaných priestorov by si mohli nájomné predplatiť na niekoľko rokov dopredu, takto získané prostriedky by mohli byť využité na financovanie interiérového vybavenia.

    Projekt je už hotový a je vydané aj stavebné povolenie. Ak sa podarí zámer s obligáciami v objeme 30 miliónov korún zrealizovať, práce sa môžu rozbehnúť ešte v tomto roku. Predpokladaný termín na ukončenie prestavby je 24 mesiacov.
Rekonštrukcia starej radnice bude ďalším významným príspevkom ku skrášleniu nášho mesta.


Ohodnoťte článok: