CENA ZA ODYSEU MYSLE

Ing. Oľga Bejdáková / Jún 2000 / Prečítané 2180 krát
Holandské ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom programu MATRA, ktorý sa zaoberá spoločenskou transformáciou v strednej a východnej Európe financovalo projekt vzdelávania pracovníkov slovenských regionálnych televíznych spoločností, cieľom ktorého je zvýšenie profesionálnej úrovne vysielania. Školenie zorganizovalo Európske centrum žurnalistiky v Maastrichte. TV Pezinok zaradili do tohoto programu spolu s TV Lučenec, TV Poprad Tatry, TV Púchov a TV Martin.
Prvá časť školenia pre pracovníkov TV Pezinok sa konala 1. až 5. novembra 1999 pod odborným vedením skúsenej novinárky Nancy Holmovej, ktorá pôsobila v BBC a v súčasnosti vyučuje na vysokej škole žurnalistiky v Dánsku.
Druhá a záverečná časť školenia pre pracovníkov všetkých zúčastnených televízií sa konala 16.-18. júna 2000 opäť v Pezinku, ktorý si pre dobré pracovné podmienky vybrali samotní školitelia. Účastníkov na pôde mesta privítal zástupca primátora Oliver Solga. Na tomto záverečnom seminári vyhodnotili príspevky zúčastnených televízií, podľa modelu, ktorý prezentovali prednášatelia.
TV Pezinok získala jedno z dvoch ocenení tzv. malého Oskara a to za "best feature" (najlepší príbeh) pod názvom Odysea mysle, ktorý spracovali Maroš Barták (redaktor), Róbert Vagač (kamera) a Branislav Schmogrovits (réžia). Druhé ocenenie z Pezinka si odniesla TV Poprad Tatry. Vzájomné stretnutie a výmena skúseností pracovníkov lokálnych televízií je užitočná a prospešná pre všetky TV, ktoré v poslednom období začínajú pôsobiť v jednotlivých mestách na Slovensku. Tieto TV zastupujú verejnoprávnu televíziu, ktorá nemôže informácie o dianí na miestnej a regionálnej úrovni pokrývať. Na záver môžem konštatovať, že atmosféra a život v Pezinku sa všetkým zúčastneným páčila a prisľúbili prezentáciu nášho mesta v ich televíziach.