Jednou - dvoma vetami

Jún 2000 / Prečítané 2085 krát
Petičný výbor proti výstavbe benzínovej pumpy na Moyzesovej ulici, ktorú má realizovať firma OMV, ukončil petičnú akciu, ktorú svojim podpisom podporilo vyše 3900 občanov. Ako nám povedal zástupca občianskej iniciatívy Človek v meste Milan Konfráter podpísané petičné hárky odovzdajú na Mestskom úrade v Pezinku.

   Slávnostné stretnutie najúspešnejších žiakov pezinských základných škôl a študentov stredných škôl s predstaviteľmi samosprávy, pri príležitosti ukončenia šk. roku 1999/2000, sa uskutočnilo 28. júna v Dome kultúry.

   Mesto Pezinok aj v tomto roku vydalo Ročenku samosprávy, ktorá obsahuje odpočet orgánov a organizácií pezinskej samosprávy za rok 1999. Na 24 stranách ponúka občanovi prehľad o nakladaní s mestským majetkom a použití mestských financií za uvedené obdobie. Materiál možno získať v Informačnom centre na Radničnom nám. alebo na web stránke Pezinka.