Spolupráca so susednými krajinami

Jún 2000 / Prečítané 1525 krát
V priebehu mája a júna zástupcovia samosprávy Pezinka usku-točnili tri návštevy susedného Maďarska a Rakúska, s ktorými vytvorili základ trojstrannej spolupráce geograficky, historicky i kultúrne blízkych miest - Mosonmagyaróváru, Neusiedl am See a Pezinka. V rámci nich sa nielen bližšie spoznali primátori spomínaných partnerských miest, ale sa už dohodli i konkrétne spoločné podujatia (účasť na súťaži v portrétovej tvorbe Pocta Kupeckému II v septembri, vystúpenie hudobníkov z Neusiedl am See v Pezinku v rámci Kultúrneho leta v auguste, Týždeň Pezinka v Neusiedl am See v októbri). Keďže Pezinská televízia bola pri tom, Pezinčania budú mať možnosť zoznámiť sa prostredníctvom krátkej obrazovej reportáže s atmosférou u nášho rakúskeho partnera v meste Neusiedl am See.

   Prezentácia Malokarpatského regiónu vo Varšave, ktorá sa uskutočnila 5.-30.6. 2000, bola po Prahe v roku 1998 a Budapešti v roku 1999 treťou v poradí, prostredníctvom ktorých sa náš kraj predstavil na pôde Slovenských inštitútov v susedných štátoch. Varšavskú akciu možno charakterizovať ako ponuku toho najlepšieho spod Malých Karpát z oblasti cestovného ruchu, drobného podnikania a hlavne kultúry.
Na tlačovej konferencii a na otvorení výstavy sa zúčastnila delegácia vedená primátorom Pezinka a predsedom Združenia miest, obcí a mestských častí Malokarpatského regiónu Ivanom Pesselom. Jej členmi boli starostovia z Limbachu, Vinosadov a Vištuka, riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska A. Píchová, Igor Lacko, zástupca prednostu Okresného úradu v Pezinku a vyše 30 podnikateľov, vinárov a ľudových umelcov z našej oblasti. Druhý deň pobytu v Poľsku bol venovaný účasti na Dňoch slovenskej kultúry v meste Radom. Tu vystúpila so samostatným koncertom folklórna skupina Mladosť zo Šenkvíc a uskutočnilo sa stretnutie poľských a malokarpatských podnikateľov. Radomský kraj ponúkol svoj ekonomický potenciál pre prípadnú obchodnú spoluprácu. Vinári z nášho regiónu sa v diskusiách s účastníkmi podujatia presvedčili, že naši severní susedia sú nám blízki nielen svojou mentalitou a kultúrou, ale sú pre nás zaujímaví a aktuálni aj ako potenciálni odberatelia malokarpatského vína.

Ohodnoťte článok: