Mestské ocenenie AD UNA CORDA

Jún 2000 / Prečítané 1633 krát

Medailu Za zásluhy o rozvoj mesta Pezinka odovzdal 14. júna v obradnej sieni na radnici primátor I. Pessel speváckemu zboru AD UNA CORDA. Na slávnost-nom zhromaždení pri tejto príležitosti sa zúčastnili poslanci MsZ, členovia zboru a ďalší hostia.
Mestské zastupiteľstvo ocenilo spevácky zbor za dlhoročnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí a za obetavú organizačnú činnosť na príprave doterajších ročníkov medzinárodného festivalu chrámových zborov s rovnomenným názvom AD UNA CORDA.

Dirigent pezinského speváckeho zboru Marián Šipoš preberá ocenenie za zásluhy o rozvoj mesta z rúk primátora I. Pessela.


Ohodnoťte článok: