DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA MSÚ

Jún 2000 / Prečítané 2015 krát
  Dňa 8. júna t.r. sa konal na Mestskom úrade v Pezinku už po tretíkrát Deň otvorených dverí. Uskutočnilo sa deväť besied predstaviteľov mestskej samosprávy s občanmi na aktuálne témy (bezpečnosť a verejný poriadok, uvažované riešenie centrálnej mestskej zóny, ekologické problémy Pezinka, kultúrny život v meste, vybavovanie sťažností a pod.). Po prvýkrát si mohli návštevníci podiskutovať i s riaditeľkou Pezinskej televízie, zástupcami redakcie Pezinčana a tvorcami web stránky mesta. Občania dostali i priestor na individuálne rozhovory s poslancami, primátorom a zástupcom primátora. Súčasťou podujatia bola už tradične minivýstavka mestských symbolov a tematických exponátov z depozitára Malokarpatského múzea.
Na tohtoročnom Dni otvorených dverí na MsÚ sa zúčastnilo 519 Pezinčanov, prevažne mladých ľudí.

Ohodnoťte článok: