OKNO Z KONCA 14. STOROČIA

Jún 2000 / Prečítané 2100 krát
   Mnohí Pezinčania si už iste všimli, že dom na Holubyho ulici č. 9 (starší obyvatelia ho ešte stále označujú ako "Švarcov fotoateliér") prežíva svoju renesanciu. Majiteľ domu dal tento objekt kompletne a odborne zreštaurovať a práve pri umelecko-historickom prieskume objavili aj vzácne gotické okno na uličnej fasáde.
Stavba bola pôvodne renesančný meštiansky dom s vinohradníckym zameraním z obdobia okolo polovice 16. storočia a bol prestavený zo staršieho, ešte stredovekého objektu z konca 14. a začiatku 15. storočia. Z tohto obdobia je aj spomínané okno, ktoré bolo sekundárne využité práve v renesancii. Osídlenie Holubyho ulice (pôvodne Garbiarskej) sa spomína už v polovici 14. stor. a obývali ju hlavne garbiari a neskoršie obuvníci, ale aj iní remeselníci, ktorí vlastnili, ako to už v Pezinku bolo pravidlom, aj vinohrady a vyrábali vynikajúce víno.
K tejto vzácnej stavebnej pamiatke sa ešte na stránkach Pezinčana určite vrátime po dokončení rekonštrukcie a uvedení do prevádzky.

Ohodnoťte článok: