O PLAVÁRNI A STAREJ RADNICI

Jún 2000 / Prečítané 1524 krát

   Podľa informácie preberacie konanie rekonštrukčných prác plavárne začne 30. júna 2000. Montáž a dodávka interiérov má byť ukončená do 20.7., oplotenie, vonkajšie úpravy a chodníky do 30.7. t.r. Zatiaľ nebude dokončená sauna, pretože pri sondáži stavbári zistili nedostatky v izoláciach a tiež v použití azbestocementových materiálov. Osadenie novej sauny si vyžiada náklady asi 200 tisíc korún. Septembrový termín odovzdania plavárne do užívania nie je však ohrozený.
Poslanci súhlasili s odpredajom plavárne Podniku bytových služieb (PBS) s.r.o. v súčasnej rozostavenosti za sumu 28 miliónov korún. Prostriedky získané z predaja použije mesto na financovanie svojho podielu do grantu PHARE na rekonštrukciu tepelného hospodár-stva (o tejto chystanej stavebnej akcii sme v Pezinčanovi už viackrát informovali).
Mestské zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutím prechodnej finančnej výpomoci PBS na dokončenie rekonštrukcie krytej plavárne do získania úveru. Na tento úver mesto poskytne banke garanciu.
Poslanci ďalej schválili členov výberovej komisie na realizáciu terestriálneho vysielača TV Pezinok.
Mestské zastupiteľstvo schválilo vydanie komunálnych obligácií na rekonštrukciu historickej radnice v sume 30 miliónov korún prostredníctvom niektorého bankového ústavu a splnomocnilo primátora mesta na všetky právne úkony spojené s vydaním obligácií mesta Pezinka.


Ohodnoťte článok: