AKO PO ZRUŠENÍ MALÉHO TRHOVISKA?

Jún 2000 / Prečítané 2208 krát

   Už sme informovali, že Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení tzv. malého trhoviska pri obchodnom dome. Na dôvod sme sa spýtali zástupcu primátora Mgr. Olivera Solgu:
Toto trhovisko bolo zriadené ako provizórne. Predtým to bolo parkovisko. Počas existencie trhoviska sme neustále riešili sťažnosti a petície občanov bývajúcich v okolitých domoch, ktoré upozorňovali na nedodržiavanie prevádzkového času a veľkú ekologickú záťaž. Kontajnery v okolí boli preplnené odpadkami, ktoré pochádzali od trhovníkov, bol tu všeobecný neporiadok. Trhovisko nebolo vybavené sociálnym zariadením a vodovodom. Preto mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zrušení malého trhoviska s tým, že správca trhoviska firma Petmas 1. júla 2000 ho presťahuje na Kupeckého ulicu. Tunajšie veľké trhovisko je vybavené potrebnými
hygienickými zariadeniami, pritom sa využíva len jeden deň v týždni, čo považujeme za luxus. Sú tu aj lepšie možnosti na parkovanie áut.

   Črtá sa však aj možnosť zriadenia ďalších dvoch trhovísk na súkromných pozemkoch. Jedno na ploche bývalého detského ihriska na Kupeckého ulici. Majiteľ pozemku už rokuje s firmou Petmas o možnosti rozšírenia jestvujúceho trhoviska. Druhé by malo byť údajne na Holubyho ulici vedľa malej pasáže. O svojom zámere vám ale môžu bližšie povedať majitelia pozemkov.
Jedným z nich je Ing. Ľubomír Straka, ktorý nám povedal:

   Môžem potvrdiť, že sa skutočne vážne zaoberáme myšlienkou vybudovať trhovisko v tomto priestore, spolu s p. Petreskim. Dali sme si spracovať architektonický zámer, s tým, že chceme splniť všetky podmienky, ktoré sú nevyhnutné na zriadenie trhoviska. Už sme začali zemné práce, zabezpečujeme tiež prívod a rozvod vody, kanalizáciu. Vybudujeme chodníky zo zámkovej dlažby, stánky budú na vyvýšených základoch. Rokujeme ešte s pamiatkarmi, pretože zadný trakt domu na Holubyho 67 je v úplne dezolátnom stave, pritom objekt je pamiatkovo chránený. Toto doslova už rumovisko treba odpratať. Na uvoľnenom mieste by sme vybudovali hygienické zariadenia a stacionárne stánky. Musím však povedať, že to je len dočasné riešenie, orientované na ekonomické využitie voľného priestoru. Trhovisko chceme vybudovať v dvoch etapách, prvá bude ukončená a sprístupnená verejnosti už koncom júla. Uvažujeme tiež o prepojení na susedný objekt p. Mihaloviča. Škoda, že pamiatkári nesúhlasia s otvorením hradieb smerom na Hrnčiarsku ulicu, ale ich stanovisko, žiaľ, musíme rešpektovať.


Ohodnoťte článok: