UPOZORNENIE

Máj 2000 / Prečítané 1716 krát
Odbor požiarnej ochrany Okresného úradu v Pezinku vzhľadom na pretrvávajúce suché počasie upozorňuje všetkých občanov na zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov a spaľovania iných horľavých látok na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.
Ďalej upozorňuje turistov, aby nezakladali oheň v lesných porastoch, ktorý môže byť príčinou závažného požiaru s vysokými materiálnymi škodami a môže ohroziť ľudské životy a zdravie.
Upozorňuje rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim deťom, ktoré sú veľakrát bez dozoru dospelej osoby a svojim nekontrolovaným konaním môžu zapríčiniť mnoho požiarov.

Ohodnoťte článok: