Vidiecky parlament

Máj 2000 / Prečítané 1585 krát
V auguste 1999 vznikol na celoslovenskom zasadnutí vidieckych iniciatív v Liptovskom Hrádku Prípravný výbor vidieckeho parlamentu (VIPA). Jeho poslaním je zvyšovať kvalitu života na vidieku obhajovaním jeho záujmov a vytvorením platformy pre komunikáciu, výmenu informácií a spoluprácu.
Úlohou prípravného výboru, ktorého členkou je aj Pezinčanka Mária Strížová, majiteľka KMC, je pripraviť predovšetkým levočský snem vidieckeho parlamentu, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. a 13. októbra.
Nápad založiť vidiecky parlament vznikol pred 15 rokmi vo Švédsku, keď tu bol vidiek na úpadku. Jeho hlavným cieľom bolo dosiahnuť pozitívne zmeny vo vzdelávaní, šírení informácií a tvorbe nových pracovných príležitostí v oblasti malého podnikania. Dnes má švédsky VIPA 3800 vidieckych organizácií a situácia na vidieku sa rapídne zmenila k lepšiemu. Nasledovníkmi tohto hnutia sú estónsky Kodukant a maďarský vidiecky parlament. Slovensko je teda štvrtou krajinou, kde bude VIPA pôsobiť.
Činnosť prípravného výboru VIPA na Slovensku je zatiaľ financovaná z grantu NPOA a zo zdrojov organizácií, ktoré stáli pri jeho zrode. Ďalšie financovanie, hlavne na vybudovanie konzultačných centier - teledomov, vyškolenie poradcov vidieckeho rozvoja a vypracovanie metodiky rozvoja vidieka, bude zabezpečené z Európskej únie.
Kontaktná adresa: Mária Strížová, Kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel. 0704/641 3990, 0905 245 747, fax 640/2438.

Ohodnoťte článok: