OKIENKO SPORITEĽA

MVDr. Eva Šaligová / Máj 2000 / Prečítané 1584 krát
Je možné reklamovať tovar zakúpený pri tzv. posezónnom znížení cien?
- Áno. Spotrebiteľ takýmto nákupom nestráca možnosť uplatnenia reklamácie, ako niekedy zákazníkov mylne informujú niektorí podnikatelia. Za predpokladu, že zákazníkovi pri predaji nebola na pokladničnom doklade vyznačená chyba výrobku, pre ktorú bola pôvodná cena znížená, reklamácia sa vzťahuje na celý výrobok. Povinnosť vyznačiť takúto chybu na doklade z ERP ukladá podnikateľovi § 16 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v platnom znení, podľa ktorého pri predaji výrobkov s chybou (napr. chybný šev, chýbajúci druker - cvok) musia byť tieto skutočnosti zreteľne vyznačené na doklade o kúpe. V tom prípade sa reklamácia nevzťahuje len na tú chybu výrobku, ktorá bola vyznačená na doklade z ERP (pre ktorú bola cena na tovare znížená). Nízka cena tovaru neznamená, že nie je možné takýto tovar reklamovať! Obuv za 300 Sk má rovnakú (6-mesačnú) záručnú lehotu ako obuv za 3000 Sk, počas ktorej je možné uplatniť reklamáciu. Riziko nákupu v tzv. sezónnych výpredajoch je len v tom, že spotrebiteľ má skrátený - obmedzený čas na zistenie prípadnej chyby na zakúpenom tovare (pri nákupe zimnej obuvi na jar a pod.).

Ohodnoťte článok: