Spoločenská kronika

Odd. občianskych záležitostí MsÚ / Máj 2000 / Prečítané 2801 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Herkules Rafael 9.3.
Kristína Krúteková 10.3.
Adam Német 12.3.
Filip Sabo 17.3.
Alex Makýš 22.3.
Bianka Šemetková 23.3.
Martin Zavadan 26.3.
Martin Čápka 26.3.
Rebeka Fornerová 5.4.
Viktória Návratková 6.4.
Veronika Kakalíková 15.4.
Matúš Malešic 15.4.
Andrea Baginová 16.4.
Ema Bednáriková 19.4.

   

NAŠI JUBILANTI
70-roční
Marta Glváčová 1.5.
Imriška Svatková 7.5.
Štefánia Baďurová 15.5.
Jaroslav Pecník 15.5.
Vincent Kanka 19.5.
Eduard Glváč 25.5.
Karolína Malá 26.5.
Mária Prešinská 31.5.
   
75-roční
Gulielmina Grófová 1.5.
Augustín Zabadal 2.5.
Alžbeta Tušková 7.5.
Hermína Gregušová 11.5.
Gabriela Noskovičová 12.5.
Oľga Valachovičová 14.5.
Emil Horváth 15.5.
Mária Kozáková 23.5.
Štefánia Tahotná 25.5.
  
80-ročný
Augustín Teplanský

14.5.

  
85-ročný
Félix Demovič

20.5.

  
91-ročný
Ján Oslej

     1.5.

  
92-ročný
Anton Vácval 30.5.

 

ZOSOBÁŠILI SA
Vladimír Fraňo Jana Hricová
Jano Žolnai Silvia Galanová
René Rusnák Iveta Ružičková
Vladimír Matúš Monika Banárová
Milan Pätoprstý Mgr. Soňa Muráriková

   

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vladimír Bauer, 59 r. 9.4.
Irena Štilhamerová, 62 r. 10.4.
Justína Kolenčíková, 62 r. 10.4.
Jaroslav Kosiba, 64 r. 14.4.
Mária Pokorná, 81 r. 15.4.
Monika Kvasnová, 75 r. 23.4.
Ján Horňák, 71 r. 25.4.
Ľudevít Juráš, 80 r.     28.4.
Anton Čižmár, 64 r.     29.4.
Irma Navarová, 76 r. 30.4.

Vážení spoluobčania,
chceli by sme sa vám ospravedlniť za nedostatky, ku ktorým občas dochádza v rubrike Spoločenská kronika. Prevažne vznikajú tým, že si matriky z iných miest a obcí neplnia oznamovaciu povinnosť a nedoručia nám, nimi vystavený doklad, o úmrtí alebo narodení nášho občana. V dôsledku toho sa môže stať, že medzi jubilantami uvedieme meno už zosnulého občana alebo vynecháme meno narodeného dieťaťa.
Źiaľ, nie sme v stave predísť týmto nepríjemným situáciám. Jedine vás môžeme poprosiť, pokiaľ zistíte takýto nedostatok, aby ste nás o ňom informovali. Za pochopenie ďakujeme.


Ohodnoťte článok: