Spomienka

Máj 2000 / Prečítané 1853 krát

   Dňa 22. mája 2000 uplynie 20 rokov od úmrtia manžela a otca KAROLA BAŇAKA. Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.


Dňa 5.júna 2000 uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel a otec ĽUBOMÍR KOLLÁR. Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. Manželka a synovia s rodinami

Rodina Štefana Rajnera vychovala dvoch kňazov rehole kapucínov, ktorí majú kláštor tiež v Pezinku.
Starší brat Vojtech Rudolf, narodený 3.12.1919, zomrel v minulom roku 14. mája. Mladší brat Ladislav Štefan Rajner, narodený 1. januára 1932, zomrel 2. mája 2000.
Tí, ktorí ste našich drahých zosnulých poznali, venujte im tichú spomienku.

Brat Michal a ostatná
smútiaca rodina Rajnerová


Ohodnoťte článok: