Nevedomosť či úmysel obísť súdne rozhodnutie?

Máj 2000 / Prečítané 1932 krát
V minulom čísle sme písali, ako je to momentálne s hotelom Grand na Radničnom námestí, ktorý už desať rokov neplní svoj účel. V článku sme uviedli, že o ďalšom osude hotela má rozhodnúť Ministerstvo privatizácie SR, na základe nálezu okresného a odvolacieho krajského súdu o neplatnosti privatizácie.
   Mesto Pezinok medzitým dostalo na vedomie dražobnú vyhlášku súdneho exekútora Ing. Romana Liščáka z Exekútorského úradu Trnava, ktorou vyhlasuje verejnú dražbu na hotel Grand, prístavbu a vonkajšie úpravy. Trhová cena nehnuteľnosti je 10,6 milióna Sk, táto suma je aj najnižším podaním v tejto dražbe. Z prostriedkov získaných dražbou majú byť uspokojené organizácie Národný úrad práce, Okresný úrad práce Trnava, Sociálna poisťovňa pobočka Trnava a Pezinský stavebný podnik š.p. v likvidácii, ktorým je Karpatia CR a.s. Trnava dlžníkom.
Na to, čo v danej situácii urobilo mesto, ktorému mimochodom Karpatia CR a.s. Trnava tiež dlhuje na daniach a poplatkoch 18,5 milióna Sk, sme sa spýtali prednostu MsÚ v Pezinku JUDr. Ladislava Šafára:
- Nevieme, či ide o nevedomosť alebo pokus zmeniť momentálny stav, ale podľa rozhodnutia súdu, tak ako som to uviedol v predchádzajúcom článku, privatizácia hotela Grand bola neplatná. To znamená, že exekútor vyhlasuje dražbu na majetok, ktorý Karpatii CR nepatrí a nikdy nepatril. My sme museli na túto situáciu reagovať. Napísali sme list exekútorovi Ing. Liščákovi, v ktorom sme ho upozornili na existujúce rozhodnutie súdu. Zároveň sme o tom cestou Okresného úradu v Pezinku vyrozumeli tiež Ministerstvo privatizácie SR, ktoré ide osvedčovať predmetný majetok v prospech štátu.

Ohodnoťte článok: