Jednou - dvoma vetami

Máj 2000 / Prečítané 1646 krát
  •   Agentúra FOCUS usporiadala výskum zameraný na problematiku decentralizácie verejnej správy na Slovensku. Jedna zo skupinových diskusií (konali sa v šiestich slovenských obciach a mestách) sa uskutočnila v Pezinku za účasti vybraných poslancov MsZ, pracovníkov mesta a predstaviteľa tretieho sektoru.

  •    Už po uzávierke sme dostali informáciu, že 17. mája 2000 vydal katastrálny odbor OkÚ Pezinok list vlastníctva na hotel Grand (na základe osvedčenia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR) na štát. Z toho dôvodu bola pozastavená aj dražba hotela.


Ohodnoťte článok: