Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku

Máj 2000 / Prečítané 1656 krát
termín : 8. júna 2000
miesto:
priestory Mestského úradu na Radničnom nám.7, zasadačka MsZ
na ul.M.R.Štefánika 10 /nad Bagetou/ a Informačné centrum na Radničnom nám. 9

program:

čas/ témy besied s občanmí zasadačka č.12
Radnič.nám.č.7
sobášna sieň
Radnič.nám.č.7
zasadačka na
Štefánik.ul.10
8.00-9.00 hod.      
Ako prispieva Mestská polícia k bezpečnosti a verejnému poriadku v meste /Ľ.Farbula/
 •  

   
Aktuálne ekologické problémy Pezinka /M.Bačák , O.Moťovská/    
 •  

Nad konceptom riešenia centrálnej mestskej zóny /M.Ondrovič/  
 •  

 
  
9.30-10.30 hod.      
Hodina otázok a odpovedí s primátorom Pezinka /I.Pessel/

 

 
 •  

Aktuálne otázky kultúrneho života v Pezinku /O.Solga/  
 •  

 

Ako prispieva Mestská polícia k bezpečnosti a verejnému poriadku v meste /Ľ.Farbula/
 •  

 

 

  
11.00-12.00 hod.      
Ako vzniká časopis Pezinčan /M.Oravec/
 •  

 

 

Ako funguje mestská televízia /O.Bejdáková, M.Barták/  
 •  

 
Právne aspekty práce samosprávy - proces schvaľovania nariadení, pravidlá spolunažíva- nia, priestupky /L.Šafár/

 

 
 •  

  
12.30-13.30 hod.      
Pomoc mesta v sociálnej oblasti /A.Strapáková/       
 •  

Ako sa vybavujú sťažnosti občanov /E..Antalová/  
 •  

 
Ekonomika mesta Pezinok -príjmy, výdavky, dane poplatky, fondy,/M.Nádaská/ sprievodné podujatia
 •  

   
  
14.00-15.00 hod.      
Nad web stránkou mesta Pezinok /beseda s ich tvorcami A.Pravdom a E.Lupovou - MsÚ, č.d.6      
  
15-16.00 hod.      
Projekcia spravodajských relácií TV Pezinok v Informačnom centre na Radničnom nám.9      

   V uvedený deň od 16-17.00 hod. v zasadačke č.12 na MsÚ budú mať občania tiež možnosť osobného individuálneho kontaktu s poslancami Mestského zastupiteľstva.
Je to príležitosť pre všetkých, ktorí sa potrebujú s nimi poradiť, predniesť im svoje námety, či pripomienky a spoločne hľadať riešenie problémov týkajúcich sa života v Pezinku.
Kolektívnych záujemcov, najmä zo škôl prosíme, aby sa prihlásili do 2.6.2000 na MsÚ č.d.6 /telef. 6901102, E.Lupová/, aby sme mohli skoordinovať využitie priestorov.


Ohodnoťte článok: