MSZ V JÚNI

Máj 2000 / Prečítané 1627 krát
Najbližšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 29. júna 2000. Na programe rokovania bude: Uplatňovanie ÚPN SÚ Pezinok, informácia o činnosti komisie rozvoja vinohradníctva a vinárstva, rozpracovanosť investičnej výstavby, stav pasportizácie majetku mesta a i.

Ohodnoťte článok: