Stretnutie s ocenenými

Máj 2000 / Prečítané 1624 krát
   Ostatné tri roky, v deň výročia udelenia kráľovských výsad Pezinku, samospráva mesta udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj Pezinka. Tohtoročná udalosť bude mať podobu slávnostného zasadnutia Mestského zastupi- teľstva, ktoré sa uskutoční 14. júna o 18. hodine v sobášnej sieni Mestského úradu.

Ohodnoťte článok: