Program Kultúrneho centra

Apríl 2000 / Prečítané 1682 krát

Kultúrne centrum

Holubyho 42, tel./fax: 0704/ 641 39 49

    
3.5. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo recitačnej súťaže pre IV. a V. kategóriu (hlavný organizátor Malokarpatské osvetové stredis- ko) 9.30 hod.
4.5. USTRIHNUTÉ KRÍDLA - beseda pre žiakov ZŠ a SŠ o M.R. Šte- fánikovi 10.00 hod.
12.5. DEŇ MATIEK - oslava s programom detí MŠ a ZŠ pre dôchodky- ne z mesta Pezinok, garant: MsÚ Pezinok 15.00 hod.
12.5. HOVORY O ZDRAVÍ - pokračovanie cyklu prednášok Viery Černuškovej; Duchovné príčiny chorôb - 2. časť 18.00 hod.
12.-13.5. DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE - malá krajská scénická žatva, krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla dospe- lých (hlavný organizátor: MOS)
17.5. NOVODOBO SO SHAKESPEAROM - recitačná súťaž pre ZŠ a SŠ v jazyku anglickom 9.30 hod.
19.-20.5. DIVADELNÉ PREDSTAVENIA v podaní študentov VŠMU v réži Patrika Lančariča a v dramaturgii Petra Pavlaca:
19.5. J.B.P. Moliére - Mizantrop 19.00 hod.
20.5. J.B.P. Moliére - Don Juan 19.00 hod.
27.5. IV. PEZINSKÝ ŠKOPEK - festival dychových hudieb

MALÝ DETSKÝ FESTIVAL

28.5. AKO KUBO NAŠIEL POKLAD - bábkové predstavenie v poda- ní Stražanovcov ml. 15.00 hod.
29.5. MRÁZIK - divadelné predstavenie v podaní divadla MAJÁK na motívy klasickej ruskej rozprávky - pre deti ZŠ, 8.30 a 10.30 hod.
30.5. ŠÍPKOVÁ RUŽENKA - bábkové predstavenie v podaní bábko- herečky M. Žuchovej 10.00 hod.

Ohodnoťte článok: