NESÚHLASIA S PUMPOU

Apríl 2000 / Prečítané 2201 krát
  Mestská organizácia KSS v Pezinku je proti výstavbe benzínového čerpadla na Moyzesovej ulici z nasledovných dôvodov:
- Na trase cez Moyzesovu ulicu sú v blízkosti už tri benzínové čerpadlá, ktoré takmer bez čakania obslúžia našich občanov, prípadne turistov;
- Vyhliadnutá lokalita sa dá účelnejšie využiť pre potreby našich občanov, alebo turistov (povedzme park);
- Majme na zreteli, že oproti vyhliadnutej lokalite je základná škola, nechceme, aby deti dýchali znečistený vzduch.